-

.The curtain

Back to menu / Return to frontpage / Back to A-Z 

 

.

(Øvelse med Clone Brush og gardin i AS)


Materialer 

1.)

 Åben billedet ”Bonjour”. Start med at fjerne teksten på billedet ved at bruge ”Clone redskabet”. Tryk på Shift knappen på dit tastatur samtidig med at du du højreklikker med musen, du kan altid trykke på fortryd pilen gå tilbage, hvis det ikke lykkes. Øvelse gør jo som sagt mester og denne tut er lidt af et tålmodigheds arbejde. Husk at gemme dit billede hvert 5. minut, så du ikke mister noget af det arbejde, du har lavet. Det er en god idé, at forstørre de steder, hvor du arbejder på billedet, så du  kan se om resultatet bliver tilfreds stillende.

2.)

 Nu skal du lave billedet om til rasterlayer.

3.)

 Nyt rasterlayer, som du trækker ned under dit billede.

4.)

 Nu skal du fjerne alle ruderne i vinduet, møjsommeligt og forsigtigt. Her skal du forstørre dit arbejdsområde, for at opnå et godt resultat. Altså, du tager din lasso og rammer hver rude ind og trykker delite, når den er rammet ind. Husk at gemme for hver gang. Der er ikke noget værre, end hvis programmet går ned og man mister alt pillearbejdet, man har brugt en masse tid på.

5.)

 Når alle ruder er delited, stiller du dig på laget under billedet og sætter ”24-03-06 piano” ind. Resize til 85% og træk det derhen, hvor du synes det ser pænt ud.

6.)

 Nu skal laget under pianobilledet have farve. Jeg har valgt at lave en gradient af forgrundsfarve #ea5b21 og baggrundsfarve #5d481b med disse indstillinger: 28-6 og Style Linear. Jeg synes, det giver et blødt skær i stuen.

7.)

 Nu skal vi have sat noget ind bag vinduet. Jeg har valgt en kattekilling: ”y_cat41”. Stil dig på piano laget og indsæt katten som et nyt lag. Resize 50%, Effect/drop Shadow: -1,-1,50,15.  

8.)

 Stil dig på laget med huset og kør ”soften Brush” hele vejen rundt indvendig i vinduesruderne, så de ikke ser så klippede ud.

9.)

 Mens du står på laget med huset henter du et nyt rasterlayer og står på det. Selections all. Selections/Modify/Contact 5. Selections/Invert. Fyld kanten med et Guld Pattern. Effects/Drop Shaddow: 1, 1, 50, 15 bagefter igen med minus foran et-tallene.

10.)

 Åben tuben ”Guldspurv” og plaser på dit billede. Resize til 85% 2 gange.

11.)

 Åben tuben ”Gråspurv” og plaser på dit billede. Resize til 85% 2 gange og 95% 1 gang. De er fugle der driller den lille killing.

12.)

 Nu skal du skrive dit navn og sætte på billedet

13.)

 Du skal nu have gardiner for vinduet. Åben tuben ”Gudrun gardin” Edit copy og indsæt som et nyt layer, mens du står på laget med killingen. Resize 50% og sæt det for vinduet i venstre side, så det passer til vinduet. Dublicate layer og sæt det til Mirror

14.)

 Hvis du synes, der skal flere blomster i altankassen kan du bruge tuben ”RainbowCoffi.  Stå på laget med dit navn og indsæt billedet som et nyt lag. Resize til 30% og placer tuben på lidt til højre på altankassen. Effects/Drop Shadow: 2,-10, 100 og 15.  Duplicate layer, Mirror

15.)

 Der kan yderligere sætte flere blomster i altankassen, hvis du har lyst. Åben tuben V_FuksiaNamed WooDoo. Copy og idsæt som et nyt lag. Resize til 30% og placer lidt til højre. Effects/Drop Shadow: 2, -10, 100 og 15.  Duplicate layer, Mirror. Det duplikeres én gang mere og fordeles i altankassen, så man stadigt kan se skygger på de oprindelige blomster i altankassen

16.)

 Copy merged og åben Animation Shop, højreklik, paste as a new animation på dit arbejds område.

17.)

 Nu skal du arbejde med gardinerne. For bedre at kunne gøre det, lukkes for laget med huset. Stil der på det øverste gardin og aktiver dit ”birds.gifk Tool” værktøj. Skub gardinet en smule mod højre, så det bliver skubbet sammen. Du skal kun skubbe en tiende del. Gør nu det samme med gardinet nedenunder, men skub det mod venstre. Åben laget med huset igen, så du kan se om gardinet er trukket en anelse til begge sider.

18.)

 Copy merge og indsæt ”After current” det er den næst sidste kuffert i øverste menu linien, du skal trykke på. Sådan går du frem og tilbage fra PSP til As indtil gardinerne er skubbet helt væk fra vinduet. Jeg fik 12 billedrammer ud af det, måske får du flere, eller måske får du mindre.

19.)

 Nu kommer den sværeste del, hvor du skal den anden vej tilbage. Du forbliver i AS og arbejder der. For at gøre det lettere for dig selv, vil jeg anbefale dig at skrive det antal rammer ned du har i AS på et stykke papir. F.eks. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. Nu markerer du med pilen ramme 12, så den bliver blå og rød, Edit Copy og tryk på After current” det er den næst sidste kuffert i øverste menu linien. Skriv på dit papir 13 under 12-tallet. Gå tilbage til ramme 11, marker den, så den bliver blå og rød, Edit Copy, gå til din sidste billedtamme, marker den og tryk på After current” det er den næst sidste kuffert i øverste menu linien skriv 14 under 11 tallet o.s.v. Sådan fortsætter du indtil du er kommet helt tilbage til ramme 1, og der på dit papir står 24 under 1-tallet. Det vigtigste er at du husker at markere den ramme du skal kopiere og markerer den sidste ramme , hvor billedet skal ind After current Frame. Hvis du glemmer det går der kludder i det hele og så må du lave det hele om igen.

20.)

 Når du har gjort det, prøver du din animation af, for at se om det er godt og rigtigt. Og det er det, hvis du har fulgt min opskrift.

21.)

 Nu skal du trykke Edit all og indstille Frame property til 15. Derefter markerer du ramme 1 og stiller Frame Property til 200. Det samme gør du ved den sidste ramme. Og ved de 2 midterste. Altså Ramme 1 , 12, 13 og 24 skal stå på 200, mens resten a rammerne står til 15 i Frame Property.

22.)

 Nu er dit animations billede sådan set færdigt, men jeg synes det ville pynte lidt med en ramme, så gå tilbage til PSP, hvor du har dit billede. Det er en god idé at gemme billedet som PSPimage, før du laver rammen, så har du altid mulighed for at arbejde videre med det en anden gang.

23.)

 Nå, nu skal du så merge all. Edit Copy. Image/Add Border 20 px hvid. Tag din Magic Wand og marker det hvide og Paste into Selection. Effects/ Reflektions Effects/Kaleidoskobe med indstilling: 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0 med Reflect afmærket.

24.)

 Stadig med rammen selecteret, Effects/Inner Bevel med indstillingerne: Bevel 2 og tallene 13, 16, 7, 0, 0, 315, 44 og 33 og farven hvid. Selections none. Image/Add Border 5 px med hvid. Marker det hvide med din Magic Wand og fyld med Guld Pattern.

25.)

 Gem dit rammebillede som ”Rammen til Bonjour”

26.)

 Copy dit billede og gå til AS. Højreklik på arbejdsområdet og indsæt som en ny animation. Copy og tryk indsæt ”After current” det er den næst sidste kuffert i øverste menu linje, indtil du har samme antal rammer som du før havde billeder. Edit All og stil Frame Property til 15. Derefter stiller du Frame Property til 200 på ramme 1, 12, 13 og 24, lige som du gjorde på billedet uden ramme. Edit, select All.

27.)

 Nu tager du dit minimerede animationsbillede frem. Edit, Select All. Copy. Propagate Paste.  

28.)

 Tryk på rammebilledets blå kant så det er aktivt, tryk på ”Paste into selected Frame” det er den sidste kuffert i øverste menu linje og tryk først på musen, når billedet sidder helt perfekt i rammen.

29.)

 Nu er dit animationsbillede færdigt og skal gemmes. Hvis du gerne vil være sikker på at få en god animation, der ikke er grynet, kan du køre nedenstående vejledning igennem, før du gemmer dit billede.

Jeg håber du har nydt tutten og forstået vejledningen.

Kærlig hilsen Marion Nanna Burrell

Når du har gjort din animation færdig, så prøv at gøre dette , før du gemmer den.

·     Tryk på Filer - øverst i venstre hjørne

·     Tryk på Optimization Wizard i den menu, der kommer frem

·     Nu kommer et rudebillede frem

·     Den øverste "Animated Gif File" skal være afmærket og den øverste i "When finished" afsnittet: Replace the current o.s.v.

·     Tryk på "Næste" og der kommer et nyt rudebillede frem

·     "Better Quality" skal være skubbet helt op

·     Sæt flueben, der hvor der står: Use these settings, when saving unuptimized files

·     Tryk på "Customize"

·     Sørg for den er sat til 255 colors og at "Optimized Octree" og "Error diffusion" er markerede

·     Tryk på fanebladet "Optimization" og se til, at de 3 midterste er afmærket

·     Tryk på fanebladet: "Partial transparensy" og sørg for, at den øverste og nederste er afmærket

·     Tryk OK og du kommer nu tilbage til begynelses rudebilledet

·     Tryk på Næste og nu begynder der at køre 5 blå liner, vent til de er færdige med at køre

·     Tryk på næste

·     Tryk på næste og din animation vises nu

·     Tryk igen på næste

·     Tryk på udfør

Nu gemmer du dit billede

Denne indstilling giver en god billed kvalitet på din animation.

Kh. Marion Nanna Burrell

 

-

.To the top.